Wonen


Onze ambities voor Drenthe

  • Voor jongeren, ouderen, mensen met zorgbehoefte en spoedzoekers de beschikbaarheid van voldoende passende woningen helpen realiseren door het ondersteunen van experimenten voor gemeenschappelijk leven en wonen
  • Initiatieven van (nieuwe) woonvormen vanuit de samenleving ondersteunen
  • Belemmerende regels voor initiatieven van (nieuwe) woonvormen opheffen

Hieronder staan de projecten waar we de komende tijd aan bijdragen.