Onderwijskwaliteit en gelijke kansen


Onze ambities voor Drenthe

  • Goede kwaliteit onderwijsaanbod
  • Goede aansluiting tussen het onderwijsaanbod en de (steeds veranderende) arbeidsmarkt
  • Iedereen een startkwalificatie
  • Behoud van jongeren
  • Toename leerlingen in basisonderwijs en voortgezet onderwijs
  • Clustering opleidingen
  • Goede bereikbaarheid
  • Signaleringsfunctie van de zorgbehoefte van het kind