Adviescommissie Sociale Agenda


De Adviescommissie Sociale Agenda toetst de ingekomen aanvragen aan de hand van de inhoudelijke wegingscriteria en adviseert Gedeputeerde Staten over toelating.

De Adviescommissie is divers samengesteld en bestaat uit een mix van ervaren en jonge mensen, mannen en vrouwen, ervaringsdeskundigen en/of professionals. Ook alle thema’s worden qua kennis en ervaring afgedekt. Deze ervaringsdeskundigen hebben in hun dagelijks werk of in hun dagelijks leven zelf met armoede, laaggeletterdheid en sociale uitsluiting te maken (gehad). De reden hiervoor is dat deze deskundigen bij uitstek kunnen beoordelen of een project in de praktijk echt het verschil gaat maken.

De Adviescommissie wordt voorgezeten door voorzitter Willeke Hoiting die er voor zorgt dat de commissie goed functioneert. Zij heeft een goed gevoel voor het samenbrengen van de diverse uitgangspunten binnen de Adviescommissie. Zowel de voorzitter als de leden van de Adviescommissie hebben geen relatie met de aanvragers van het project. De Adviescommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris vanuit de provincie.