Kansen4Kinderen


Het project Kansen4Kinderen is gestart binnen de Regio Deal Zuid- en Oost- Drenthe. Op dit moment doen meer dan zestig scholen mee. Vanwege dit succes en de vraag van de scholen maken we deelname aan Kansen4Kinderen ook mogelijk voor de andere Drentse gemeenten vanuit de Sociale Agenda. Met dit project stimuleren wij scholen en gemeenten in de hele provincie Drenthe om mee te denken én te werken om elk kind gelijke kansen te bieden. Ongeacht de afkomst of achtergrond. We willen geen onderwijsachterstanden meer en minder gebruik van gespecialiseerde jeugdhulp. Ook voor de jongste Drenten willen we een mooiere provincie maken, want iedereen doet mee en doet ertoe.

Gedeputeerde Hans Kuipers:

“Dit succesvolle project willen we als provincie graag verder brengen. Daarom is het met een bijdrage vanuit de Sociale Agenda voor basisscholen in alle Drentse gemeenten mogelijk om deel te nemen. Het uiteindelijke doel is gelijke kansen voor iedereen, ook voor kinderen die door hun achtergrond een extra steuntje kunnen gebruiken. We willen geen onderwijsachterstanden meer en minder gebruik van gespecialiseerde jeugdhulp. De verbindende aanpak tussen school, ouders en omgeving draagt bij aan talentontwikkeling bij kinderen. Zo werken we samen aan een levendig en sociaal Drenthe.”