Interview met leden van de Adviesraad Toegankelijkheid


Karin van der Veur en Gijs Hulsscher zitten in de Adviesraad Toegankelijkheid van de provincie Drenthe. De Adviesraad gebruikt zijn persoonlijke ervaringsdeskundigheid om advies te geven over onderwerpen met betrekking tot toegankelijkheid. Op dit moment zitten er 15 leden in de raad. Er is een eigen bestuur en er zijn drie werkgroepen. Karin en Gijs vertellen onder andere wie ze zijn, waarom ze in de raad zitten en waar ze mee bezig zijn.

Wie ben je?

Karin: ik ben Karin van der Veur en woon sinds een aantal jaar samen met mijn man Frits in Assen. Vanwege een chronische ziekte ben ik afhankelijk van een rolstoel. Veel fysieke zaken, zoals actief sporten, zijn niet meer mogelijk. Toch hou ik er niet van om vanuit die blik naar zaken te kijken. Ik ga graag op zoek naar wat nog wel mogelijk is en heb hierin een passie voor sieraden maken gevonden. Geen alledaagse “sport” maar wat mij betreft is het dat wel degelijk. Ik maak er een sport van om een zo mooi mogelijk sieraad van zilver te maken! Dit doe ik bijvoorbeeld voor dierbaren maar soms ook op verzoek.

Op de foto staat Karin. Ze is zilver aan het bewerken om een sieraad te maken.Op de foto staat Karin. Ze is zilver aan het bewerken om een sieraad te maken.

Gijs: mijn naam is Gijs Hulsscher, ik ben 36 jaar en woon in Assen. Ik heb een visuele beperking en ben net klaar met mijn studie Engels en startende als vertaler Engels. Daarnaast werk ik als receptionist bij een zorginstelling voor mensen met meervoudige beperkingen. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om af te spreken met familie en vrienden om bij te praten en (bord)spellen te spelen. Ook een barbecue vind ik leuk of gewoonweg ergens een drankje doen. Verder heb ik samen met vrienden een Show down vereniging opgezet in Assen. Dit is een sport die voornamelijk wordt beoefend door mensen met een visuele beperking. Zie voor meer informatie: Show down vereniging Assen, Cannon balls via www.unieksporten.nl.

Waarom ben je lid van de Adviesraad Toegankelijkheid Drenthe?

Karin: in mijn oude woonplaats Emmen zette ik me graag in voor de gemeente en haar inwoners onder andere op het gebied van toegankelijkheid. Ook toen ik in Assen ging wonen, wilde ik dat graag doen. Toen de mogelijkheid voorbijkwam om me bij de Adviesraad Toegankelijkheid aan te sluiten, twijfelde ik dan ook niet. Ik draag graag mijn steentje bij.

Gijs: zo’n elf jaar geleden ben ik blind geworden. Ik vind het belangrijk dat iedereen zijn weg kan vinden in het dagelijks leven. Hierbij denk ik dan vooral aan dat je zelfstandig van A naar B moet kunnen komen en dat natuurlijk op een veilige manier. Om dit te kunnen doen hebben we toegankelijke openbare ruimtes in Drenthe, maar ook in heel Nederland nodig. Wat mij is opgevallen in de tijd dat ik niets meer zie, is dat op veel plekken zaken onhandig zijn bedacht en geregeld voor onder andere mensen met een visuele beperking. Om dit te kunnen verbeteren, hierin een stem te hebben en mee te kunnen denken, ben ik lid geworden van de Adviesraad Toegankelijkheid Drenthe.

Hoe zet je je in voor de Adviesraad?

Karin: ik ben lid van de werkgroep digitale toegankelijkheid. Hoewel ik in een rolstoel zit en feitelijk geen last heb van bijvoorbeeld slechtziendheid of zoiets dergelijks, heb ik toch voor deze werkgroep gekozen. Ik ga geregeld met mijn man op pad en omdat op een zo’n prettig mogelijke manier te kunnen doen, is het nodig om vooraf enkele zaken te checken. Denk bijvoorbeeld aan dat ik vooraf graag wil weten of een locatie rolstoeltoegankelijk is, of er een invalide toilet aanwezig is etc. Hiervoor raadpleeg ik dan de verschillende websites. Wat me vaak opvalt is dat ik geregeld heel diep en lang moet zoeken op websites. Wat mij betreft zou hier echt nog een verbeteringsslag in kunnen worden gemaakt en ik zet me hier dan ook graag voor in!

Gijs: ik ben voorzitter van de werkgroep fysieke toegankelijkheid (leefomgeving). Als voorzitter maak ik de agenda, leid ik de overleggen en schrijf ik de verslagen en eventuele gevraagde rapporten.

Waar zijn jullie nu binnen je werkgroep mee bezig?

Karin: als werkgroep houden we ons op dit moment bezig met de opdracht die we van de provincie Drenthe gekregen hebben om naar de website van de organisatie te kijken. Ook is ons gevraagd of we naar de website van het Drents parlement willen kijken. Binnen onze werkgroep zitten personen die vanuit hun eigen “beperking” kijken naar de websites. Denk bijvoorbeeld aan iemand met een visuele beperking, iemand met dyslexie, maar ook iemand die snel last heeft van overprikkeld kunnen raken. We zijn al aardig op weg en hopen over niet al te lange tijd een mooi advies op te kunnen leveren.

Gijs: op dit moment zijn we bezig met de afronding van de opdracht die we gekregen hebben van de provincie Drenthe. We zijn begin april rondgeleid in het provinciehuis en hebben naar aanleiding daarvan onze bevindingen opgeschreven. Al onze bevindingen en ook die van de andere werkgroepen zullen door het bestuur worden gebundeld en vervolgens worden aangeboden aan de Provincie. Vanuit de verschillende beperkingen die binnen onze werkgroep vertegenwoordigd zijn, kijken wij vooral naar de fysieke toegankelijkheid. Denk aan rolstoelvriendelijke omgevingen, maar ook naar zaken waar ik als visueel beperkte mee te maken kan hebben, zoals het ergens goed en zelfstandig mijn weg kunnen vinden.

Kun je al mooie momenten delen?

Karin: wat ik vooral mooi en ontzettend interessant vind sinds ik lid ben van de Adviesraad, is dat toegankelijkheid ontzettend “veel” behelst. Het raakt ontzettend veel mensen met verschillende beperkingen en ik leer dan ook veel van mijn mede-adviesraadsleden. Niet alleen voor mij als rolstoelgebruiker zijn er een heleboel zaken belangrijk en noodzakelijk om mee te kunnen doen, maar dat geldt net zo goed voor iemand met een andere beperking. In feite verrijkt het mijn eigen wereld en leren we in die zin enorm veel van elkaar. Dit vind ik echt ontzettend mooi en leuk ook.

Gijs: er zijn nog niet echt “mooie” momenten geweest die ik kan delen. Doordat ik in mijn werk al ervaring heb opgedaan met mensen met (meervoudige) beperkingen is het wat dat betreft niet nieuw voor me.

Wat hoop je voor de toekomst?

Karin: voor de toekomst hoop ik op meer begrip voor ieders persoonlijke beperking; welke deze ook moge zijn. Het zou mooi zijn als we met z'n allen als raad kunnen laten zien hoe goed het is wat we doen met ieders beperking, hoe lastig de dagen ook zijn. Ik hoop op meer tolerantie en geduld als iets wat minder snel gaat. Laat alle mensen in hun waarde en ga niet betuttelen.

Gijs: ik hoop voor de toekomst dat de Adviesraad Toegankelijkheid nog beter zijn weg zal weten te vinden en dat we met elkaar ook meer zullen komen tot ongevraagde adviezen. Er is nog zoveel te winnen en te verbeteren wat dat betreft en daar zie ik echt wel kansen toe. Voor de toekomst hoop ik ook dat ambtenaren, maar bijvoorbeeld ook bouwkundigen etc. mensen met een beperking eerder betrekken bij het maken van plannen.