Dementievriendelijk Drenthe


In september 2018 ondertekende de provincie een convenant om de leefbaarheid van mensen met dementie te versterken. Dit convenant was een samenwerking tussen de Drentse gemeenten, Alzheimer Nederland – afdeling Drenthe, het Netwerk Dementie Drenthe en Zilveren Kruis en liep eind september 2022 af.

Hoe gaan we verder?

De convenantperiode kende aan de ene kant de sterke invloed van de coronaperiode, aan de andere kant zijn er lokaal successen geboekt op het gebied van het dementievriendelijker maken van Drenthe. Alle reden voor de convenantpartners om het convenant te verlengen. Het nieuwe convenant is eind 2022 ondertekend door alle betrokkenen en kent wederom een looptijd van vier jaar tot en met 2026.

Wat is het doel?

Het doel van het convenant Dementievriendelijk Drenthe is de inwoners uit Drenthe bewust (blijven) maken van de impact van dementie op de samenleving. Ook de provincie Drenthe wil bijgedragen aan een samenleving, waarin mensen met dementie zo lang mogelijk hun waardigheid en zelfstandigheid kunnen behouden en mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Wat doen we?

De provincie heeft vooral een ondersteunende en faciliterende rol. We leveren een bijdrage aan het bevorderen van de kennis over dementie in het provinciale Netwerk Dementie Drenthe. We organiseren inspiratiesessies en leggen verbindingen met andere provinciale netwerken, zoals voor mantelzorg, (positieve) gezondheid, inclusie en sport en bewegen.

Verder jagen we vernieuwende initiatieven aan, die passen in de ontwikkeling van een dementievriendelijk Drenthe, onder andere via alliantieprojecten. Bijvoorbeeld het project 'Dementie op jonge leeftijd'. Ook hebben we bijgedragen aan de Odensehuizen in Meppel en Havelte.