Drenthe 1e provincie met Regenboogambassadeur


Drenthe was de eerste Regenboogprovincie in 2016. En is nu ook de eerste provincie die een Regenboogambassadeur heeft.

De provinciale Regenboogambassadeur tot en met eind 2023 is Henk Nijmeijer.

Henk Nijmeijer was als Statenlid van GroenLinks één van de initiatiefnemers van de motie ‘Drenthe Regenboogprovincie’. Hij is al jarenlang zowel vanuit zijn (voormalige) politieke functie als ook privé een drijvende kracht als het gaat om het vergroten van de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTIQ+'ers van Drenthe.

Vanuit zijn nieuwe functie kan hij een belangrijke bijdrage voor de provincie leveren om ervoor te zorgen dat de (positieve) aandacht voor tolerantie ten aanzien van de Regenboogthema’s in Drenthe blijft, ondanks de spanningen die er de laatste tijd zijn op het gebied van tolerantie.

De Regenboogambassadeur vervult een belangrijke brugfunctie tussen de provincie (ambtelijk en politiek) en het provinciale en (inter)nationale Regenboognetwerk. Henk Nijmeijer gaat onder andere Drentse gemeenten ondersteunen bij de agendering van Regenboogthema's, hij helpt mee tijdens de Regenboogweek van 6 tot en met 13 oktober en hij is de Drentse vertegenwoordiging tijdens het landelijke congres Regenboogsteden Movisie. Ook levert hij een inhoudelijke bijdrage aan internationale congressen.


Henk Nijmeijer: Drentse Regenboogambassadeur