Overig


Binnen de Inclusie Agenda benoemen we drie thema’s als zogenaamde weesthema’s. Deze thema’s zijn belangrijk in het welzijn van de inwoners, maar dreigen buiten het beleid en de scope van de overheid te vallen. Ieder jaar bepalen we opnieuw onze inzet op deze thema’s; welke passen binnen deze inclusiethema’s?

Wat gaan we doen?

Steunen van  een  landelijke/wereldwijde actie

Eenmaal per jaar steunen we een landelijke/wereldwijde actie over een thema dat onderbelicht blijft.

Discriminatie

Op basis van de uitkomsten van de jaarlijkse rapportage van het Meldpunt Discriminatie bepalen we wat er aan inzet nodig is en zullen we deze inzet, eventueel samen met de gemeenten en/of andere organisaties, in gang zetten.

Hoe?

We stimuleren partijen om projectvoorstellen te doen om de problematiek, die gepaard gaat met deze thema’s op te lossen, te bevorderen. De financiering van projecten loopt via de Sociale Agenda.