Overzichten


Overzicht moties

Hieronder een schematisch overzicht van de moties, die onderliggend zijn voor deze uitvoeringsagenda:

Motie

Inhoud

overzicht moties

M 2019-18

Voorstel voor een Drentse Vrijwilligersprijs.

M 2019-6

Aan te sluiten bij het project Orange the World en zo samen breed aandacht te vragen voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in Nederland en wereldwijd. In Drenthe op zoek te gaan naar een gebouw of kunst- werk dat tussen 25 november en 10 december oranje uitgelicht kan worden.

M 2018-25

Toegankelijkheid als apart aandachtspunt in de subsidieverordening op te nemen en bij nieuwe aan- of uitbe- stedingen het thema toegankelijkheid in de toetsing meenemen.

M2016-23

Naar aanleiding van de ratificatie door de Tweede en Eerste Kamer van het VN-verdrag voor rechten van personen met een beperking is deze aangenomen

Hierin werd gevraagd inzichtelijk te maken welke consequenties de ratificatie van het VN-verdrag en de wetgeving ten aanzien van het thema toegankelijkheid voor de provinciale beleidsterreinen hebben en uw Staten hierover te informeren.

M 2016-17

Drenthe heeft zich uitgeroepen tot (eerste) Regenboogprovincie en zet zich in om de sociale acceptatie, veilig- heid en zichtbaarheid van LHBT+’ers in Drenthe te vergroten.

Overzicht financiën

Hieronder is per onderwerp het budget aangegeven verdeeld naar projecten en activiteiten en dekkingsbron.

Thema

Project/activiteit

Raming

Dekkingsbron

Overzicht financiën

Toegankelijkheid

Ondertiteling RTV Drenthe*

€ 50.000

Sociale Agenda/Investeringsagenda (incidenteel)

Voorbeeldfunctie*

€ 150.000

Sociale Agenda/Investeringsagenda (incidenteel)

Ondersteuning partners, inclusieraad, diverse activiteiten

€ 10.000

Reguliere begroting

Regenboogprovincie

Regenboogfestival in Assen en het Regenboogsymposium in Emmen

€ 20.000

Reguliere begroting

Regenboogweek en andere activiteiten

€ 30.000

Reguliere begroting

Dementievriendelijk Drenthe

Diverse activiteiten

€ 10.000

Reguliere begroting

Vrijwilligers

Hét compliment van Drenthe

€ 31.000

Reguliere begroting

Nieuwkomers

Pilot Nieuwkomers in de gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze en Assen

€ 150.000

Reguliere begroting 2020 (Incidentele subsidie)

Project “Vervolgaanpak vrouwelijke statushouders en gezinsmigranten” van de gemeente Midden-Drenthe, samen met de gemeenten Hoogeveen en De Wolden*

€ 80.000

Sociale Agenda/Investeringsagenda (incidenteel)

Alliantieprojecten

Nog te besteden/bepalen

€ 820.000

Sociale Agenda/Investeringsagenda (incidenteel)

* Onder voorbehoud van een positief besluit van GS.