Nieuwkomersvriendelijke provincie


Een goede inburgering is belangrijk voor nieuwkomers en voor de gemeenschap waar de nieuwkomers komen te wonen. Een nieuwe Wet inburgering moet ervoor zorgen dat de resultaten van de inburgering fors verbeteren, de zogenaamde Wet Koolmees.

Als provincie hebben we een toezichthoudende rol op de huisvesting van nieuwkomers. De gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor huisvesting en inburgering. Er zijn redelijk wat initiatieven/programma’s voor integratie en begeleiding naar werk, maar daadwerkelijk meedoen in de samenleving lijkt toch nog steeds lastig. Wij willen een nieuwkomersvriendelijk Drenthe zijn.

Wat gaan we doen?

  • Wij ondersteunen de pilot Nieuwkomers in de gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze en Assen met een bedrag van€ 150.000. De opgedane kennis en ervaring wordt gedeeld met de overige negen gemeenten.
  • Het project “Vervolgaanpak vrouwelijke statushouders en gezinsmigranten” van de gemeente Midden-Drenthe, samen met de gemeenten Hoogeveen en De Wolden, is positief beoordeeld in de eerste ronde subsidieaanvragen binnen de Sociale Agenda. Het door de Adviesraad Sociale Agenda geadviseerde subsidiebedrag bedraagt € 80.000.

Met wie?

De Drentse gemeenten.

Hoe?

We blijven partijen stimuleren om over dit thema project- voorstellen te doen om de nieuwkomersvriendelijkheid te bevorderen. De financiering van projecten loopt via de Sociale Agenda.