Vrijwilligersvriendelijke provincie


Vrijwillige inzet wordt steeds belangrijker in de samen- leving. De vrijwilligers zijn het cement. Zonder vrijwilligers zou een groot deel van de samenleving stil komen te liggen. Wij hebben waardering voor deze belangeloze inzet en zien het ook als een manier om de leefbaarheid en dynamiek in Drenthe te vergroten.

Wat gaan we doen?

We reiken ieder jaar “Hét Compliment van Drenthe” uit. Dit Compliment betekent voor clubs/verenigingen/initiatieven in Drenthe dat zij naast waardering ook een geldbedrag ontvangen.

Met wie?

De organisatie van “Hét Compliment” wordt uitgevoerd door CMO STAMM.

Hoe?

  • Als provinciaal bestuur spreken we jaarlijks onze waardering uit over de actieve vrijwilligers in Voor de organisatie en uitvoering van Hét Compliment is € 31.000 per jaar beschikbaar, waarvan € 5.000 prijzengeld (één hoofdprijs van€ 3.000 en viermaal een aanmoedigingsprijs van € 500).
  • We stimuleren partijen om projectvoorstellen te doen om de waardering van vrijwilligers te bevorderen. De financiering van projecten loopt via de Sociale