Schematische weergave van inzet en rol


Schematische weergave van inzet en rol

Thema

R1

R2

R3

R4

Gereserveerd budget in begroting

Toegankelijkheid

€ 10.000 p.j.

1. uitvoering VN-verdrag Handicap

X

2. Instellen Denktank Toegankelijkheid

X

3. initiatieven uit de samenleving financieren vanuit Sociale Agenda

X

5. actieve rol in provinciaal overleg Toegankelijkheid, incl. organisatie Week van de Toegankelijkheid

X X

Reeds gereserveerd 2021

Ondertiteling RTV Drenthe

X

€ 50.000 eenmalig

Provinciale voorbeeldrol

€ 150.000 eenmalig

Regenboog/LHBTI+

€ 50.000 p.j.

1. uitvoering geven aan het zijn van Regenboogprovincie, o.a. Regenboogweek

X

€ 30.000,- p.j.

2. actief in provinciaal en landelijk overleg Regenboog

X

3. initiatieven uit de samenleving financieren vanuit Sociale Agenda

X

Reeds gereserveerd 2021

3a. Regenboogsymposium Assen

X

€ 10.000 p.j.

3b. Regenboogfestival Emmen

X

€ 10.000 p.j.

SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN INZET EN ROL

Thema

R1 R2 R3 R4

Gereserveerd budget in begroting

Dementievriendelijk Drenthe

€ 10.000 p.j.

1. actief in provinciale werkgroep DVD (tot 2023), ambtelijk secretaris

X

2. medewerkers convenantpartners trainen in dementievriendelijk zijn

X

3. initiatieven uit de samenleving financieren vanuit Sociale Agenda

X

Mantelzorgers

1. initiatieven uit de samenleving financieren vanuit Sociale Agenda

X

Vrijwilligers

1. Hét Compliment van Drenthe

€ 31.000 p.j.

2. initiatieven uit de samenleving financieren vanuit Sociale Agenda

X

Nieuwkomers

1. Pilot Wet Koolmees met Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze

X

€ 150.000 eenmalig

2. project “Vervolgaanpak vrouwelijke statushouders en gezinsmigranten” Midden-Drenthe, Hoogeveen en De Wolden

X

€ 80.000 eenmalig

3. initiatieven uit de samenleving financieren vanuit Sociale Agenda

X

Overig/algemeen (weesthema’s)

1. Eén (extra) landelijke/wereldwijde actie met maatschappelijke thema ondersteunen

X

2. Eenzaamheid jongeren en ouderen

X

3. Discriminatie; op basis van monitor Meldpunt Discriminatie Drenthe bepalen we wat er nodig is om bij te dragen aan het terugdringen van discriminatie

X

Legenda

  • R1 = subsidie voor initiatief
  • R2 = participeren met anderen
  • R3 = actieve houding/initiatieven stimuleren (innovaties)
  • R4 = weesthema’s (1 à 2, max. 3)