Drenthe Deelt (vervolg)


Na afloop van de tweede ronde alliantieprojecten is de Stichting Natuur- en Milieufederatie Drenthe gestart met het project ‘Drenthe Deelt’. Dit project is destijds gedeeltelijk toegekend door de Adviescommissie, omdat nog onduidelijk was of voor het hele project voldoende vraag en enthousiasme zou zijn voor deelinitiatieven en de bijbehorende ondersteuning.

Inmiddels is gebleken dat dit het geval is. De Stichting Natuur- en Milieufederatie Drenthe wil daarom een vervolg geven op het project ‘Drenthe Deelt’ door bestaande en nieuwe groepen te ondersteunen bij de ontwikkelen en realisatie van hun plannen, het delen van kennis en het steunpunt Drenthe Deelt uit te bouwen.