Overhandiging adviezen Adviesraad Toegankelijkheid


De Adviesraad Toegankelijkheid geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die te maken hebben met een toegankelijk én inclusief Drenthe.

De Adviesraad Toegankelijkheid heeft op 21 december 2022 adviesrapporten over een toegankelijk Drenthe overhandigd aan gedeputeerde Hans Kuipers, Ralph du Long (vicevoorzitter Provinciale Staten) en inhoudelijk betrokken ambtenaren van de provincie, gemeenten en instellingen. Laatstgenoemde ambtenaren gaan de adviezen bestuderen en komen daarna met een reactie. Hiernaast kun je de adviesrapporten downloaden.