Opzetten vrouwensupportgroep van de gemeente Meppel


Van de groep mensen die in Nederland in armoede leven, bestaat het grootste deel uit vrouwen (alleenstaande moeders). Vaak bevinden deze vrouwen zich al geruime tijd in een uitkeringssituatie of verdienen zij rond het minimumloon. Voor deze vrouwen is weinig perspectief om uit deze situatie van armoede te komen.

De gemeente Meppel wil door de inzet van ervaringsdeskundigen deze vrouwen ondersteunen bij het vergroten van hun economische veerkracht. Door coaching worden deze vrouwen in staat gesteld om het heft in eigen hand te nemen waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt toenemen. Het project wordt mede gefinancierd door de gemeente Meppel.

Dit is een alliantieproject.