Kennisplatform Integrale Ouderenzorg Drenthe


CMO STAMM wil samen met de Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen een kennisplatform oprichten waarmee actuele informatie over de mogelijkheden voor ondersteuning van Drentse ouderen op één platform te vinden is.

Op dit moment is informatie en kennis over de Drentse ouderen versnipperd en daardoor slecht vindbaar. Hierdoor wordt kennis over met name ‘best practices’ gemist. Het platform is bedoeld voor beleidsma­kers, aanbieders van ouderenzorg en actieve ouderen. Onderdeel van het kennisplatform zijn overzichten van ‘wie is wie’ en ‘wie doet wat’ per wijk en dorp. Daarnaast geeft het kennisplatform een stem aan de Drentse ouderen die via het platform zelf kunnen aangeven welke ouderenzorg zij wenselijk en/of noodza­kelijk vinden.

Dit is een alliantieproject.