Optimaal Leven


Veel mensen met ernstige psychische problemen vinden het moeilijk om met die problemen te leven. Ze worden bovendien vaak verkeerd begrepen door andere mensen. Daarnaast vinden ze het moeilijk om toekomstperspectief te zien en worden ze regelmatig van het kastje naar de muur gestuurd, omdat ze meerdere problemen hebben die door verschillende organisaties worden opgepakt. De gemeente Emmen wil dit met samenwerkende organisaties veranderen. Volgens de gemeente kan het deze mensen helpen om hulp te krijgen vanuit één team van zorgverleners.

Met het project ‘Optimaal Leven’ wordt met verschillende organisaties uitgezocht op welke manier mensen met ernstige psychische aandoeningen op alle levensgebieden geholpen kunnen worden. Met het project wordt al enige jaren succesvol in Drenthe geëxperimenteerd. Om te voorkomen dat het project moet worden stopgezet, is er nu extra geld nodig.