Voldoende goed open begeleide vrijwilligers in hospice het Alteveer


Hospice Het Alteveer is een ‘bijna-thuis-huis’ voor mensen in de allerlaatste fase van hun leven, die niet thuis willen of kunnen sterven. Het hospice biedt persoonlijke zorg in een huiselijk sfeer, waarbij de wensen van de gast centraal staan. Vanwege de sterk toenemende vraag naar hospicezorg is besloten een nieuw en groter hospice te realiseren, waarin plaats is voor het dubbele aantal gasten. Het nieuwe gebouw is eind februari in gebruik genomen.

Voor de werving, opleiding, coaching en coördinatie van de vrijwilligers keert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport middels een subsidieregeling jaarlijks een bedrag uit op basis van het gemiddeld aantal gasten van de drie jaren voorafgaand aan het jaar van de aanvraag. Aangezien het hospice in 2022 het aantal bedden heeft verdubbeld, ontstaat er een tekort. Met de subsidieaanvraag wil het hospice het tekort voor de jaren 2023 en 2024 dekken en het aangevraagde bedrag gebruiken voor het opleiden en werven van vrijwilligers.