Buurtvervoer Midden-Drenthe


De initiatiefnemers van Stichting Buurtvervoer Midden-Drenthe maken zich zorgen over de toenemende eenzaamheid en het sociaal isolement in onze samenleving, met name onder ouderen.

Door de jaren heen zijn er daarom in de gemeente Midden-Drenthe verschillende vormen van aanvullend vervoer door vrijwilligers voor deze doelgroep ontstaan. Echter hanteert iedere vorm een eigen systeem van informatievoorziening, aanmelding en planning, met als gevolg onduidelijkheid bij de doelgroep. Met het project ‘Buurtvervoer Midden-Drenthe’ wil de stichting de verschillende vormen van buurtvervoer samenbrengen.