Kwiekstee


Sociaal ondernemers Anton Bardie en Mart ten Berge richten in samenwerking met andere lokale partners in Drenthe centra voor levenskwaliteit op. Een centrum voor levenskwaliteit: een zogeheten Kwiekstee helpt de Drentse inwoner te investeren in een kwiek leven. Preventie is daarbij het uitgangspunt.

In een Kwiekstee worden activiteiten aangeboden op sociaal (gemeenschapszin, betrokkenheid, verbinding), psychisch (autonomie en eigenaar­schap, competentie) en biologisch vlak (voeding, beweging en slapen). Dit stelt de lokale bevolking in staat om zowel in hun individuele levenskwaliteit als in hun gezamenlijke levens­ kwaliteit te investeren. Samen met de lokale bevolking wordt een Kwiekstee op maat ingericht. De voorkeur gaat daarbij uit naar een bestaand dorpshuis of gemeenschapshuis. Met toestemming worden de gezondheidseffecten gemeten en gemonitord.

De Adviescommissie Sociale Agenda heeft positief over dit alliantieproject geadviseerd, waardoor nu met subsidie vanuit de Sociale Agenda het concept in 2021 is ontwikkeld en er ook al snel een lokale partner is gevonden voor de eerste Kwiekstee. In 2022 wordt deze vanuit de subsidie gerealiseerd.

Het project wordt voor een groot deel ook gefinancierd door de sociale ondernemers én er wordt nauw samengewerkt met het reguliere welzijnswerk. Met de extra kennis uit dit experiment is het uiteindelijk de bedoelding dat zo door heel Drenthe Kwiekstees zonder subsidie worden opgezet en geëxploiteerd.