Talentkracht De Wolden


Op school leren kinderen binnen de lijntjes te kleuren. Later in het leven is de grote uitdaging om juist buiten deze lijntjes te kleuren. Creativiteit is een fundamentele vaardigheid, iedereen beschikt erover. Gemeente De Wolden wil met 'Talentkracht De Wolden' deze vaardigheid niet afleren maar juist ontwikkelen. Dit wil men bereiken door de 'Curious Minds-visie' op leren en ontwikkeling van kinderen en het stimuleren daarvan door volwassenen centraal te stellen. De kern van deze visie is dat alle kinderen talentvol gedrag laten zien, mits ze als talentvol worden benaderd. Binnen dit project worden betrokken professionals geschoold om de 'Curious Minds-visie' toe te kunnen passen.