Regenboogprovincie


Met het hijsen van de vlag in de zomer van 2016 is Drenthe officieel de eerste Regenboogprovincie van Nederland geworden. Het Drents parlement heeft hiermee een helder signaal afgegeven dat het zich sterk maakt voor de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT). Met het aannemen van de motie in juli 2016 maakt de provincie zich sterk om zich, samen met betrokken partijen, in te zetten om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT-inwoners te bevorderen.

Wat doen we?

  1. Jaarlijks wordt een landelijke Regenboogweek georganiseerd. De provincie besteed hier aandacht aan, door het hijsen van de vlag tijdens Coming Out dag, een gezamenlijk persbericht met de gemeenten en subsidiëring van diverse initiatieven.

  2. We wisselen vier keer per jaar ervaringen uit met gemeenten in Drenthe, inspireren elkaar en maken plannen. Voorbeelden van inspirerende plannen uit voorgaande bijeenkomsten zijn het genderneutraal maken van toiletten in de openbare ruimtes van overheidsgebouwen,

  3. De provincie heeft een subsidieregeling “Regenboog” met als doel het bevorderen van de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuelen, transgender personen, personen met een intersekse conditie en andere genderidentiteiten (LHBTIQ's).  De subsidie kan elk jaar van 1 mei tot en met 31 oktober door non-profit organisaties worden aangevraagd via het Subsidieloket van de provincie Drenthe. Er is gekozen voor deze afgebakende aanvraagperiode, omdat uit voorgaande jaren blijkt dat de meeste 'regenboogactiviteiten' rondom de 'Regenboogweek' (2e week oktober) plaatsvinden. Per project draagt de provincie maximaal € 7.500,-- euro bij.
  4. We hebben de afgelopen periode een subsidie gegeven aan deze projecten