Over de Inclusie Agenda


Met de Inclusie Agenda geven we vorm en inhoud aan het thema Inclusie binnen de Sociale Agenda. Het motto van deze uitvoeringsagenda is “Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe!”.

Deze Inclusie Agenda is opgesteld samen met gemeenten en maatschappelijke partners. De Agenda bestaat ook deels uit een bundeling van bestaande uitvoeringstaken vanuit het VN Verdrag inzake mensen met een Handicap en de uitvoering van diverse moties.

De Inclusie Agenda is van start gegaan met onderstaande thema's.

  1. Toegankelijkheid
  2. Regenboog/LHBTI+
  3. Dementievriendelijk Drenthe
  4. Mantelzorg
  5. Vrijwilligers
  6. Nieuwkomers

Aanpassing Sociale Agenda en Inclusie Agenda

Na de start van de Sociale Agenda is de wereld flink veranderd en zijn verschillende crisissen de revue gepasseerd. Dit heeft in 2022 geleid tot het bijstellen van de Sociale Agenda, door drie speerpunten te introduceren: kansengelijkheid, bewonersinitiatief op wonen en leefbaarheid en de positieve gezondheid. Dat iedereen kan meedoen is een kernwaarde van de Sociale Agenda en maakt daarom onderdeel uit van elk speerpunt. Dat wordt op twee manieren vorm gegeven: het inclusief inrichten van de speerpunten (hoe bereiken we alle inwoners?) en het onderbrengen van de zes inclusiethema’s bij de speerpunten. Zo wordt bijvoorbeeld Hét compliment van Drenthe uitgevoerd onder de vlag van speerpunt ‘bewonersparticipatie op wonen en leefbaarheid’ en vallen de thema’s mantelzorg en dementie onder het speerpunt ‘Positieve Gezondheid’.